Üksi reisivad alaealised

Enamik lennufirmasid lubab lapsel alates 12. eluaastast reisida üksinda. Lennujaama ja lennufirma töötajad hoolitsevad vajadusel, et lapse reis kulgeks sujuvalt ja stressivabalt.

NB! Eri lennuettevõtjatel võivad olla erinevad nõuded ja tingimused. Soovitame reisijatel end enne reisi nendega kurssi viia, võttes ühendust lennufirmaga või pileti müünud esindajaga.

Suuremal osal lennufirmadest on olemas nn UMNR-teenus (inglise keeles unaccompanied minor), kus 5–11-aastase lapse pardale jõudmise ning sihtkohas üle andmise eest vastutab lennufirma.  Enamikus riikides piisab lapse omaette reisile saatmiseks vanemate kirjalikust kinnitusest, mis sisaldab infot, kuhu ja millal laps reisib, ja vajalikke kontaktandmeid. On ka riike, kus nõutakse lapselt vanemate notariaalset kinnitust. Kahtluse korral tuleks ennast vastava sihtriigi immigratsiooninõuetega kurssi viia.

Tartu lennujaamas pakutakse üksi reisiva alaealise saatmise teenust lendudel, mida turustab Finnair (AY-kood piletil) ja korraldab Finnair või Norra. Finnair vastutab üksi reisivate 5–11-aastaste laste eest kogu lennu kestel, alates väljumiskoha lennujaamast kuni sihtkoha lennujaama jõudmiseni. Kui reisi siht- või lähtekoht on Ameerika Ühendriigid, tuleb igale üksi reisivale alla 15-aastasele lapsele broneerida üksi reisiva alaealise pilet.
Reisisaatja teenust saab kasutada ka üksi reisivate 12–17-aastaste noorukite puhul, kuid nende puhul ei ole teenuse kasutamine kohustuslik.

5–11-aastased lapsed võivad reisida ka ilma üksi reisiva alaealise broneeringuta rahvusvahelistel Finnairi lendudel koos vähemalt 16-aastase pereliikmega või vähemalt 18-aastase saatjaga, kelle on volitanud lapse seaduslik eestkostja.

Alla 5-aastased lapsed lubatakse Finnairi lendudele vähemalt 18-aastase saatjaga, kelle on volitanud lapse seaduslik eestkostja.

Lisainfot lastega reisimise kohta saab Eesti Välisministeeriumi kodulehelt.